Rudolfa Mocka 1/B, Bratislava +421902939340 info@utai.sk

peter 3. júna 2022 0 Comments

Klient: múzeá a galérie Zadanie: návrh riešenia prezentácie zbierok a sprevádzania sluchovo a zrakovo znevýhodnených návštevníkov v múzeu Riešenie: vývoj aplikácie a tvorba špeciálnych obsahov do tabletov, ktoré budú k dispozícii pre sluchovo

peter 2. júna 2022 0 Comments

Klient: Zemplínske múzeum v Michalovciach Zadanie: realizácia prezentačných technológií s interaktívnymi prvkami a digitálnym obsahom Riešenie: V spolupráci so SORTEC EUROPE sme realizovali obsahovú časť pre novú expozíciu etnografie Zemplína. V expozícii nájdete:

peter 18. októbra 2021 0 Comments

Klient: MH SR Zadanie: návrh prezentačných technológií s interaktívnymi prvkami Riešenie: V spolupráci s architektom pavilónu I. Kulifajom sme pripravili ideový námet na technologické riešenie slovenského pavilónu, ktorého výsledkom je: 360° interaktívna miestnosť,

peter 22. júla 2021 0 Comments

Klient: Slovenské olympijské a športové múzeum Zadanie: vytvoriť priestor pre prezentáciu športových zbierkových predmetov a ich príbehov Riešenie: koncept a riešenie priestoru sme povýšili na multifunkčnú sálu a výstavnú sieň. Multifunkčný účel spočíva

peter 23. novembra 2020 0 Comments

Klient: CityRENT Animovaný spot určený pre komunikáciu na sociálnych sieťach. Spot prezentuje ponuku služieb spoločnosti. Pozrieť animáciu TU Kategória: animácia

peter 23. novembra 2020 0 Comments

Klient: Múzeum Spiša - Spišská Nová Ves „Ako priblížiť návštevníkovi fotenie v 19. storočí tak, aby mal z neho zážitok? Rozhodli sme sa pre ústredný prvok do expozície „virtuálnu realitu“, kde sa návštevník pomocou špeciálnych

peter 23. novembra 2020 0 Comments

Klient: Múzeum Slovenského národného povstania Pôvodným plánom bolo zriadenie dočasnej expozície v priestoroch múzea. Virtuálna výstava vznikla ako reakcia na obmedzenia, ktoré vznikli pri vypuknutí pandémie COVID-19. Výstavu sme teda preniesli do online

peter 27. júla 2020 0 Comments

Predstavujeme vám náš vlastný projekt Zažite najmodernejšiu prehliadku Tatier pod jednou strechou a za každého počasia www.tatryvnutri.sk Kategória: expozícia, ideový koncept, projektový manažment, realizácia

peter 6. apríla 2020 0 Comments

Zadanie: umožniť návštevu múzea pre verejnosť v čase, keď to fyzicky nie je možné, čiže v čase vyhlásenej pandémie COVID-19, kedy sú múzeá a galérie neprístupné verejnosti Riešenie: virtuálna prehliadka na internetovej platforme,

peter 24. marca 2020 0 Comments

Vlastný projekt Zadanie: produkcia video leteckých záberov a prezentácia krás Slovenska Kategória: video produkcia, letecké zábery Pozrite si celé video s leteckými zábermi na krásy Slovenska