Rudolfa Mocka 1/B, Bratislava +421902939340 info@utai.sk

peter 27. októbra 2023 0 Comments

Klient: Múzeum Červený kláštor Zadanie: realizácia expozície Dejiny Červeného kláštora V expozícii nájdete: Video projekciu na 3D maketu kláštora, prezentujúcu stavebný vývoj kláštora. Prezentáciu faksimile Latinsko - slovenského slovníka z polovice 18. storočia pomocou

peter 26. októbra 2023 0 Comments

Klient: mesto Topoľčany Expozícia: "Enviroučebňa" O projekte: Cieľom projektu bolo vytvorenie "enviroučebne" pre mesto Topoľčany, kde by sa deti zo základných škôl interaktívnou cestou mohli dozvedieť o jednotlivých environmentálnych témach. Cieľom bolo tiež zrekonštruovať učebne

peter 16. marca 2023 0 Comments

Klient: Liptovské múzeum v Ružomberku Expozícia: Stredoveké a novoveké dejiny Liptova O projekte: UTAI zabezpečil realizáciu novej expozície podľa projektovej dokumentácie. Okrem nových vitrín bol v rámci prvej etapy pridaný aj interaktívny prvok

peter 3. júna 2022 0 Comments

Klient: múzeá a galérie Zadanie: návrh riešenia prezentácie zbierok a sprevádzania sluchovo a zrakovo znevýhodnených návštevníkov v múzeu Riešenie: vývoj aplikácie a tvorba špeciálnych obsahov do tabletov, ktoré budú k dispozícii pre sluchovo

peter 18. októbra 2021 0 Comments

Klient: MH SR Zadanie: návrh prezentačných technológií s interaktívnymi prvkami Riešenie: V spolupráci s architektom pavilónu I. Kulifajom sme pripravili ideový námet na technologické riešenie slovenského pavilónu, ktorého výsledkom je: 360° interaktívna miestnosť,

peter 22. júla 2021 0 Comments

Klient: Slovenské olympijské a športové múzeum Zadanie: vytvoriť priestor pre prezentáciu športových zbierkových predmetov a ich príbehov Riešenie: koncept a riešenie priestoru sme povýšili na multifunkčnú sálu a výstavnú sieň. Multifunkčný účel spočíva

peter 23. novembra 2020 0 Comments

Klient: Východoslovenské múzeum v Košiciach Expozícia: "ZAŽI BAROK" O projekte: V úzkej spolupráci s kurátormi múzea a architektom sme vytvorili ideový námet, ktorý citlivo pracoval s dôrazom na prezentáciu vzácnych barokových diel v

peter 23. novembra 2020 0 Comments

Klient: Múzeum Spiša - Spišská Nová Ves „Ako priblížiť návštevníkovi fotenie v 19. storočí tak, aby mal z neho zážitok? Rozhodli sme sa pre ústredný prvok do expozície „virtuálnu realitu“, kde sa návštevník pomocou špeciálnych

peter 27. júla 2020 0 Comments

Predstavujeme vám náš vlastný projekt Zažite najmodernejšiu prehliadku Tatier pod jednou strechou a za každého počasia www.tatryvnutri.sk Kategória: expozícia, ideový koncept, projektový manažment, realizácia

peter 6. apríla 2020 0 Comments

Zadanie: umožniť návštevu múzea pre verejnosť v čase, keď to fyzicky nie je možné, čiže v čase vyhlásenej pandémie COVID-19, kedy sú múzeá a galérie neprístupné verejnosti Riešenie: virtuálna prehliadka na internetovej platforme,

  • 1
  • 2