Rudolfa Mocka 1/B, Bratislava +421902939340 info@utai.sk

Návrh a vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie pre múzeá a galérie

Potrebujete modernizovať výstavu a prilákať nových návštevníkov? Plánujete novú výstavu a píšete projekt na žiadosť o dotáciu? Chceli by ste sa poradiť ohľadom technologických riešení?
Pomôžeme vám a spoločne môžeme vybudovať moderný a interaktívny priestor, ktorý zaujme každého návštevníka.

Pripravíme kreatívny návrh expozície, vytvoríme kompletnú projektovú dokumentáciu, ktorá obsahuje architektonickú, technologickú, dizajnovú, obsahovú aj realizačnú zložku. Na mieru vytvoríme moderný prezentačný priestor, ktorý bude rozprávať jedinečné príbehy vašich exponátov a zároveň pútavým interaktívnym spôsobom vzdelávať návštevníka. Považujeme totiž za veľmi dôležité, aby návštevník odchádzal nielen s novými informáciami, ale s emóciou, zážitkom a posolstvom výstavy, ktoré si dlho zapamätá.

V prípade, že plánujete žiadať o finančné dotácie, poskytujeme odborné konzultácie a pomoc pri tvorbe výstavy a popise projektov.

Ako pracujeme:
  1. Analýza priestoru a identifikácia požiadavky klienta
  2. Prieskum trhu a obsahového zamerania výstavy/expozície
  3. Ideový popis a návrh technologického riešenia
  4. Prezentácia nápadov s predbežným rozpočtom
  5. Vypracovanie konkrétnych expozičných riešení
  6. Konzultácie s kurátormi a odbornými garantami
  7. Návrh a spracovanie kreatívneho obsahu
  8. Produkcia a tvorba obsahov
  9. Vypracovanie projektu – architektonická štúdia, technické výkresy
  10. Realizácia

Riadime sa výrokom:
“Zázraky na počkanie, nemožné do 3 dní"