Rudolfa Mocka 1/B, Bratislava +421902939340 info@utai.sk

Návrh a vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie pre múzeá a galérie

Potrebujete modernizovať výstavu alebo plánujete rekonštrukciu expozície? Pripravujete projekt pre žiadosť o dotáciu na novú výstavu? Chceli by ste sa poradiť ohľadom technologických riešení?
Radi Vám pomôžeme a spoločne môžeme pripraviť víziu moderného interaktívneho priestoru, ktorý zaujme každého návštevníka.

Pripravíme Vám ideový námet expozície alebo výstavy, vypracujeme kompletnú projektovú dokumentáciu, ktorá obsahuje architektonickú, technologickú, dizajnovú, obsahovú aj realizačnú zložku. Vytvoríme moderný kultúrny priestor, ktorý bude rozprávať jedinečné príbehy vašich exponátov a zároveň pútavým interaktívnym spôsobom vzdelávať návštevníka. Považujeme totiž za veľmi dôležité, aby návštevník odchádzal nielen s novými informáciami, ale s emóciou, zážitkom a posolstvom výstavy, ktoré si dlho zapamätá.

V prípade, že plánujete žiadať o finančné dotácie, poskytujeme odborné konzultácie a pomoc v prípravnej fáze projektov.

Ako pracujeme:
  1. Analýza priestoru a identifikácia požiadavky klienta
  2. Prieskum trhu a obsahového zamerania výstavy/expozície
  3. Ideový námet a návrh technologického riešenia
  4. Prezentácia návrhu s predbežným rozpočtom
  5. Špecifikácia technológií ku konkrétnym riešeniam
  6. Konzultácie s kurátormi a odbornými garantami
  7. Návrh a spracovanie scenárov k obsahovej časti
  8. Produkcia a tvorba obsahov
  9. Vypracovanie projektu – architektonická štúdia, technické výkresy
  10. Realizácia

Riadime sa výrokom:
„Zázraky na počkanie, nemožné do 3 dní“