Rudolfa Mocka 1/B, Bratislava +421902939340 info@utai.sk

Stavebná realizácia a produkcia výstav, expozícií a ekocentier

Hľadáte spoľahlivého partnera so skúsenosťami v oblasti stavby a realizácie vašich výstavných projektov?  Zabezpečíme všetky profesie a úkony k tomu, aby sme vytvorili reprezentatívny kultúrny priestor pre  prezentáciu zbierkového fondu.