Rudolfa Mocka 1/B, Bratislava +421902939340 info@utai.sk

Projektová dokumentácia ekocentrum / envirocentrum

Plánujete vybudovať ekocentrum? Potrebujete konzultáciu a radu k projektovej dokumentácii? Začnime našu spoluprácu prípravou ideového námetu pre Vaše nové ekocentrum!

Navrhneme jedinečný priestor s interaktívnymi prvkami zameraný na ekológiu a klímu. Hravou formou podáme návštevníkom dôležité informácie o vplyvoch a zmenách klímy na regionálnej úrovni. Takáto forma vzdelávania nielenže umožní poskytnúť množstvo kvalitných informácii priamo na mieste, ale zároveň vzbudí záujem o danú problematiku. Ako? Do návrhu zapracujeme dôležité prvky pre vnemy tak, aby návštevník odchádzal nielen s novými poznatkami, ale aj s emóciou, zážitkom a posolstvom, ktoré si dlho zapamätá a v neposlednom rade ovplyvní aj jeho budúce  konanie v rámci ochrany prírody.

Vypracujeme kompletnú projektovú dokumentáciu stavby alebo interiéru pre Vaše nové ekocentrum.

Radi Vám pomôžeme aj pri spracovaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci dotačných výziev z MŽP SR.

Najčastejšie otázky

Z akých častí sa skladá realizačná projektová dokumentácia?

Realizačná projektová dokumentácia sa skladá z architektonickej, technologickej, dizajnovej, obsahovej a realizačnej zložky.

Sú súčasťou projektovej dokumentácie aj 3D vizualizácie?

Áno, súčasťou realizačnej projektovej dokumentácie sú 3D vizualizácie. Podkladom pre ich prípravu je ideový námet a scenár expozície.

Aká je cena realizačnej projektovej dokumentácie?

Cena realizačnej projektovej dokumentácie sa určuje na základe vybraných faktorov (veľkosť objektu, rozsah projektu – interiér, exteriér, stavba), práve preto ju pripravujeme klientom vždy na mieru.

Ako pracujeme:
  1. Analýza priestoru a identifikácia požiadaviek a cieľov projektu
  2. Prieskum trhu a tematického zamerania ekocentra/envirocentra
  3. Ideový námet priestorového, obsahového a technologického riešenia
  4. Prezentácia námetu s predbežným rozpočtom
  5. Konzultácie s kurátormi a odbornými garantami
  6. Tvorba scenárov k obsahovej časti
  7. Produkcia a tvorba obsahov
  8. Vypracovanie projektu – architektonická štúdia, realizačný projekt, špecifikácia technologických zariadení

Zaujíma Vás, čo je obsahom projektovej dokumentácie?

Stiahnite si detailný popis rozsahu a rozpracovanosti
architektonickej štúdie a realizačného projektu.

    Pošlite nám správu