Rudolfa Mocka 1/B, Bratislava +421902939340 info@utai.sk

VÝROBA APLIKÁCIÍ

STG APP 1P16

Navrhujeme komplexné riešenia rôznorodých aplikácií pre smart zariadenia.

  • návrh logiky app
  • grafické znázornenie
  • funkcionalita
  • kompatibilita iOS – Android – Windows