Rudolfa Mocka 1/B, Bratislava +421902939340 info@utai.sk

VÝROBA APLIKACÍ

STG APP 1P16

Navrhujeme komplexní řešení různorodých aplikací pro smart zařízení.

  • návrh logiky app
  • grafické znázornění
  • funkcionalita
  • kompatibilita iOS – Android – Windows