Rudolfa Mocka 1/B, Bratislava +421902939340 info@utai.sk

  • Predstavujeme vám náš vlastný projekt
  • Zažite najmodernejšiu prehliadku Tatier pod jednou strechou a za každého počasia
  • www.tatryvnutri.sk
  • Kategória: expozícia, ideový koncept, projektový manažment, realizácia