Rudolfa Mocka 1/B, Bratislava +421902939340 info@utai.sk

Klient: Múzeum Červený kláštor

Zadanie: realizácia expozície Dejiny Červeného kláštora

V expozícii nájdete:

  • Video projekciu na 3D maketu kláštora, prezentujúcu stavebný vývoj kláštora.
  • Prezentáciu faksimile Latinsko – slovenského slovníka z polovice 18. storočia pomocou animácie na transparentnom displeji.
  • Interaktívna dotyková video projekcia prezentujúca denný režim kamaldulského a kartuziánskeho mnícha.
  • Dotykovú obrazovku s aplikáciou demonštrujúcou prepis slovníkov – kódexov podľa oruginálnej predlohy.
  • Kino s filmom zachytávajúcim dôležité míľniky dejín kláštora a poukazuje na podmienky života mníchov.
  • Digitálny herbár frátra Cypriána
  • Dentafón“ ktorý umožňuje vypočuť si spevy chorálu

Realizácia: jún 2023

Pozrite si VIDEO: Expozícia Dejiny Červeného kláštora