Rudolfa Mocka 1/B, Bratislava +421902939340 info@utai.sk

Klient: múzeá a galérie

Zadanie: návrh riešenia prezentácie zbierok a sprevádzania sluchovo a zrakovo znevýhodnených návštevníkov v múzeu

Riešenie: vývoj aplikácie a tvorba špeciálnych obsahov do tabletov, ktoré budú k dispozícii pre sluchovo znevýhodnených. Aplikácia pre nepočujúcich návštevníkov a slabozrakých návštevníkov je jednoducho ovládateľná a prispôsobená danému návštevníkovi podľa druhu znevýhodnenia. Obsah pre sluchovo znevýhodnených je spracovaný pomocou 10tich videí s prekladom textu do posunkovej reči aj s textovými titulkami. Obsah pre zrakovo znevýhodnených je uvedený vo forme špeciálne graficky upravených textov a obrázkov priradených k jednotlivým priestorom alebo exponátom. V praxi to znamená, že v okamihu keď návštevník prechádza okolo „aktívneho“ bodu – iBeacon, ktorý vysiela signál, automaticky spustí video alebo zobrazí text k danej miestnosti a vybraným exponátom. Takéto riešenia sme realizovali v Múzeu Spiša a v múzeu v Lučenci.

Realizácia: december 2021

Pozrite si video z priestorov Múzea Spiša.