Rudolfa Mocka 1/B, Bratislava +421902939340 info@utai.sk

  • Home
  • Portfolio
  • Liptovské múzeum „Stredoveké a novoveké dejiny Liptova“

Klient: Liptovské múzeum v Ružomberku

Expozícia: Stredoveké a novoveké dejiny Liptova

O projekte: UTAI zabezpečil realizáciu novej expozície podľa projektovej dokumentácie. Okrem nových vitrín bol v rámci prvej etapy pridaný aj interaktívny prvok v podobe dotykového stola s množstvom zaujímavých informácií a s digitalizovanými historickými obrazovými materiálmi.

Realizácia: 3/2022 – 5/2022

Pozrite si video z expozície Staroveké a novoveké dejiny Liptova