Rudolfa Mocka 1/B, Bratislava +421902939340 info@utai.sk

Klient: MH SR

Zadanie: návrh prezentačných technológií s interaktívnymi prvkami

Riešenie: V spolupráci s architektom pavilónu I. Kulifajom sme pripravili ideový námet na technologické riešenie slovenského pavilónu, ktorého výsledkom je:

  • 360° interaktívna miestnosť, v ktorej je každá stena dotyková. Nachádza sa v nej 6 projektorov s projekciou až 4 m na výšku.
  • Prezentačná miestnosť s veľkoplošnou projekčnou stenou dlhou až 18 m, kde sa nachádzajú 3 projektory.
  • Malá a veľká rotačná miestnosť, v ktorých sú umiestnené 3 LCD obrazovky s veľkosťou 86″ s ovládaním LEAP motion technology, tzn. ovládanie na základe pohybového senzoru, čím sa výrazne eliminuje počet dotykov a tým zníži riziko šírenia ochorenia COVID 19. Na týchto obrazovkách je interaktívna aplikácia, ktorá prezentuje prototypy a produkty slovenských vystavovateľov v rámci 12tich tematických týždňov, vo forme textových informácií, videí, animácií ako aj 3D modelu produktu.

Celý systém je riadený pomocou centrálneho servera STRTG, ktorý používame na riadenie expozícii a je prepojený s inteligentným riadením budov Magic home. Jeho ovládanie je možné z akéhokoľvek miesta na svete, preto dokážeme všetky úpravy, doplnenie obsahov a servisné zásahy vykonávať z Bratislavy.

Realizácia: apríl – september 2021