Rudolfa Mocka 1/B, Bratislava +421902939340 info@utai.sk

Klient: mesto Topoľčany

Expozícia: „Enviroučebňa

O projekte: Cieľom projektu bolo vytvorenie „enviroučebne“ pre mesto Topoľčany, kde by sa deti zo základných škôl interaktívnou cestou mohli dozvedieť o jednotlivých environmentálnych témach. Cieľom bolo tiež zrekonštruovať učebne a priestory, ktoré vlastní mesto v rámci objektu SUŠ.

V rámci rekonštrukcie boli vytvorené nasledovné funkčné a vzdelávacie priestory:
1. enviroučebňa – žiaci sa budú môcť zapojiť do procesu výučby pomocou moderných učebných pomôcok a vybavenia vo vizuálne atraktívnom prostredí
2. envirolab –
je miestnosť venovaná workshopom a premene teórie do praxe. V miestnosti budú môcť venovať aj hravým aktivitám, pri ktorých sa naučia ako funguje kolobeh vody, o krajinných zmenách a zmene životných podmienok, ale aj ako žije kolónia mravcov
3. interaktívna miestnosť –
má za cieľ populárno-náučným spôsobom vzdelávať. V rámci jednotlivých tém sa žiakom predstavia zástupcovia fauny. Bude im vysvetlené prečo sa divoké zvieratá čoraz častejšie vyskytujú pri ľudských obydliach, racionalizácia a redukcia odpadu, správne triedenie odpadu, fungovanie odpadového hospodárstva v meste a rozdiely medzi jednotlivými druhmi energií.

Realizácia: 4/2023 – 5/2023

Pozrite si video: Enviroučebňa Topoľčany