Rudolfa Mocka 1/B, Bratislava +421902939340 info@utai.sk

  • Home
  • Portfolio
  • Východoslovenské múzeum v Košiciach „Zaži barok“
  • Klient: Východoslovenské múzeum v Košiciach
  • Expozícia: „ZAŽI BAROK“
  • O projekte: V úzkej spolupráci s kurátormi múzea a architektom sme vytvorili ideový námet, ktorý citlivo pracoval s dôrazom na prezentáciu vzácnych barokových diel v súzvuku pôsobenia na ľudské zmysly pomocou audiovizuálnych zariadení. Výsledný koncept expozície uprednostňuje prezentáciu unikátnych barokových zbierok remesla, výtvarného umenia, spoločenského i náboženského života, pochádzajúcich z územia východného Slovenska. Na ploche viac ako 200 m2 návštevníci zažijú príťažlivú dobovú atmosféru, ako bol samotný barok – zacielený na teatrálnosť, pompéznosť, emócie či svetelné kontrasty. Expozícia je doplnená o moderné prvky – video projekcie s animáciami pracujúcimi so skutočnými fragmentmi umeleckých diel.
  • Nahliadnite do expozície Zaži barok prostredníctvom nášho videa
  • Realizácia: 5/2022 – 10/2022