Rudolfa Mocka 1/B, Bratislava +421902939340 info@utai.sk

Katka 21. júla 2021 0 Comments

Projekt virtuálnej výstavy Oslobodenie Slovenska je výnimočným digitálnym mementom s potenciálom dlhodobej udržateľnosti. Odborné poznatky v chronologickom slede dopĺňajú autentické obrazové materiály, audiovizuálne diela a ďalšie interaktívne prvky, ktoré sú hlavnými piliermi virtuálnej

Katka 20. novembra 2019 0 Comments

Veľkoplošná 3D projekcia „video mapping“ bola prvýkrát premietnutá na fasáde Bratislavského hradu 17. novembra 2019 pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie. „Obsah video mappingu odzrkadľoval emócie, ktoré prežívali občania ČSSR počas komunistického režimu.