Rudolfa Mocka 1/B, Bratislava +421902939340 info@utai.sk

O projekte: OSLOBODENIE SLOVENSKA

21. júla 2021 Katka 0 Comments

Projekt virtuálnej výstavy Oslobodenie Slovenska je výnimočným digitálnym mementom s potenciálom dlhodobej udržateľnosti. Odborné poznatky v chronologickom slede dopĺňajú autentické obrazové materiály, audiovizuálne diela a ďalšie interaktívne prvky, ktoré sú hlavnými piliermi virtuálnej výstavy. Nesie v sebe silný odkaz následkov vojny a hrôz vtedajšej ideológie. Verím, že sa toto posolstvo dostane k čo najvyššiemu počtu virtuálnych návštevníkov, ktorí si vytvoria názor podložený odbornými faktami.

Katarína Krivosudská, Ústav technológií a inovácií s.r.o.

Virtuálna výstava OSLOBODENIE SLOVENSKA bola reakciou na minuloročnú pandemickú situáciu a s ňou súvisiacim opatrením, zatvorenými kultúrnymi inštitúciami a múzeami pre verejnosť. Pôvodným zámerom bolo realizácia a prezentácia tematickej výstavy v priestoroch Múzea SNP, avšak zmienená situácia zmenila nielen zámer, ale aj formu prevedenia výstavy. Celú výstavu sme preto navrhli preniesť do „virtuálneho priestoru“. Využili sme tak potenciál zásahu širokej verejnosti a tiež kapacitu online platformy. Virtuálna výstava bola teda koncepčne a obsahovo pretvorená na vyšší zámer edukácie a vzdelávania interaktívnym spôsobom pre širokú verejnosť. Vďaka možnostiam platformy sme rozšírili pôvodný účel o poskytnutie virtuálnej výstavy ako nástroja pre lektorov Vzdelávacieho centra Múzea SNP, ktorí dokážu komplexne a pútavou formou prezentovať tematiku II. svetovej vojny.

Zámerom virtuálnej výstavy „Oslobodenia Slovenska a koniec II. svetovej vojny“ je zanechať v návštevníkovi odkaz vo forme nadobudnutých znalostí a poskytnúť mu plnohodnotný zážitok z výstavy prostredníctvom audiovizuálnych a interaktívnych prvkov.

Virtuálnu výstavu Oslobodenie Slovenska vnímam z pohľadu edukácie ako otvorený koncept, ktorý je možné neustále dopĺňať, či už z hľadiska odborných informácií alebo z hľadiska možnosti edukačného využitia. S interaktívnou výstavou Vzdelávacie centrum Múzea Slovenského národného povstania pracuje od začiatku jej spustenia v online priestore. Musím skonštatovať, že v čase pandémie a lockdownu nám veľmi poslúžila pri online výučbe žiakov základných a stredných škôl. Môžeme s ňou pracovať z hľadiska chronologických dejinných udalostí, ale aj v rámci jednotlivých tematických okruhov. Je len na edukátorovi, akú formu zvolí. Nehovoriac o tom, že pedagógovia vďaka našej online výučbe dostali priamo návod na to, ako môžu s virtuálnou výstavou pracovať a ako ju môžu využívať v aj v budúcnosti. Skvelé je prepojenie autenticity v podobe filmových ukážok s graficky zaujímavo spracovanými informáciami, či už základného alebo rozširujúceho charakteru. Za seba môžem povedať, že všetkým žiakom a študentom, s ktorými som počas pandémie pracovala, sa koncept skutočne veľmi páčil. A čerešničkou na záver bol samotný vedomostný kvíz, ktorý niektorí žiaci zvládli vypracovať v extrémne krátkom čase, pričom mnohí získali najvyššiu možnú hodnosť, a to hodnosť generála.
Súčasná pandemická situácia nám ukázala, že takýchto konceptov pre potreby edukácie v online priestore by bolo dobré mať omnoho viacej. Svojím interaktívnym spracovaním ponúkajú prepojenie informačných častí s autenticitou konkrétnych historických udalostí.
A to sa cení, pretože v takto zvolenej koncepčnej podobe doposiaľ vnímaná fiktivita historických dejinných udalostí  u žiakov nadobúda skutočný, reálny charakter.

PhDr. Jana Odrobiňáková, Vedúca Vzdelávcieho centra Múzea SNP

Virtuálna výstava obsahuje:

graficky spracované faktografické informácie v chronologickom slede;
videá s dokumentárnymi, archívnymi, dobovými zábermi z frontov II. svetovej vojny;
autentické audio záznamy, výpovede pamätníkov a veteránov II. svetovej vojny;
3D model a objektové panorámy digitalizovaných exponátov zo zbierok Múzea SNP, ktoré je možné detailne prezerať;
kategorizované galérie dobových fotografií s popisom;
interaktívnu mapu územia vtedajšej Slovenskej republiky;
mapu postupu frontu, jednotlivé vojenské operácie armád zúčastnených na oslobodzovaní Slovenska a informácie o oslobodení konkrétnych obcí;
fotokoláže, ktoré zobrazujú archívne fotografie vložené do prostredia zo súčasnosti;
kvízový test znalostí z tematiky Oslobodenia a SNP;
interaktívne tematické hry pozostávajúce zo simulácie praktickej zručnosti a logického uvažovania vo virtuálnom prostredí;
prvky zdieľania vybraného obsahu na sociálnych sieťach ako nástroj na zvýšenie povedomia o téme virtuálnej výstavy a zvýšenie účasti na virtuálnej výstave;
digitálnu knihu návštev;
digitálnu zbierku zápisov z obecných kroník, ktorá sa bude postupne dopĺňať.

Virtuálna výstava je dostupná pre každého návštevníka, ktorý má prístup na internet z mobilu alebo počítača, stačí kliknúť na www.oslobodenieslovenska.sk.

Klient: Múzeum Slovenského národného povstania
Realizácia: 6/2020
Kreatívny koncept a produkcia: Katarína Krivosudská #UTAI
Partner projektu: Visibility

Projekt virtuálnej výstavy OSLOBODENIE SLOVENSKA získal ocenenie DIGITAL PIE 2021. Zo 105 prihlásených prác v oblasti digitálneho marketingu bola odbornou porotou ocenená v kategórii EXECUTION.

Ocenenie DIGITAL PIE 2021 pre Visibility a Ústav technológií a inovácií za projekt Oslobodenie Slovenska

leave a comment