Rudolfa Mocka 1/B, Bratislava +421902939340 info@utai.sk

  • Home
  • Portfolio
  • Slovenské národní muzeum „Video mapping Listopad ’89“
  • Klient: SNM – Historické muzeum
  • Zadání: Projekce na fasádu Bratislavského hradu jako upoutávka na výstavu N89 Cesta ke svobodě
  • Řešení: Video mappingová projekce s ozvučením, rozdělena na teasing a hlavní promítání 17. listopadu
  • Kategorie: Videomappingprojection