Rudolfa Mocka 1/B, Bratislava +421902939340 info@utai.sk

  • Home
  • Portfolio
  • Video mapping „November ´89“ Slovenské národné múzeum
  • Klient: SNM – Historické múzeum
  • Zadanie: Projekcia na fasádu Bratislavského hradu ako upútavka na výstavu N89 Cesta k slobode
  • Riešenie: Video mappingová projekcia s ozvučením, rozdelená na teasing a hlavné premietanie 17. novembra
  • Kategória:Video mapping projection