Rudolfa Mocka 1/B, Bratislava +421902939340 info@utai.sk

  • Klient: MADNESS ADVERTISING k. s.
  • Zadanie: Vytvoriť pútavé a hravé prezentačné video na výstavy a stretnutia s klientom a ideálne ukázať ako sa výstavný stánok (ponúkaný produkt) jednoducho a rýchlo skladá.
  • Riešenie: V prezentačnom videu sú zhrnuté všetky kľúčové výhody a vyzdvihnutá jedinečnosť produktu. Rýchlu manipuláciu si zákazník pozrie „live“ vo VR okuliaroch, kde sa ocitne vedľa človeka, ktorý stánok skladá.
  • Kategória: Animácia a virtuálna realita

View Live