Rudolfa Mocka 1/B, Bratislava +421902939340 info@utai.sk

  • Klient: SNM – Historické múzeum
  • Zadanie: Prezentácia digitalizovaných exponátov modernou formou a vzdelávanie návštevníka zábavným spôsobom
  • Riešenie: Interaktívny dotykový stôl s aplikáciou (obsah: animácie, digitalizované dokumenty a exponáty, kvízové hry)
  • Kategória: Interaktívne riešenia