Rudolfa Mocka 1/B, Bratislava +421902939340 info@utai.sk

Klient: Múzeum SNP, Banská Bystrica

Zadanie: výstava zacielená na zážitok a emócie návštevníka s cieľom, aby odchádzal s negatívnym názorom na vojnu a boj

Riešenie: digitálna výstava s 9 veľkoplošnými projekčnými plochami, 16 pútavo spracovanými videami, 2 na mieru natočenými emotívnymi príbehmi, autentickými výpoveďami pamätníkov SNP, diaľkovo riadeným systémom

Realizácia: júl – august 2019

Pozrite si video ako vznikala výstava