Rudolfa Mocka 1/B, Bratislava +421902939340 info@utai.sk

  • Klient: Slovenské elektrárne, a.s.
  • Zadanie: Návrh obsahov a realizácia informačného centra, kde pomocou interaktívnych a zábavno-edukatívnych prvkov vysvetlíme študentom a širokej verejnosti čo je to energia, odkiaľ pochádza a ako ju využíva ľudstvo?
  • Riešenie: 33 interaktívnych sekcií v rôznych prevedeniach – vedomostné a zábavné hry, dotykové obrazovky s aplikáciami, 3D kino s filmom Odysea Energie
  • Film Odysea energie získal v roku 2015 ocenenie na medzinárodnej súťaži Cannes corporate & media TV awards, v kategórii Najlepší 3D animovaný film
  • Kategória: Interaktívne riešenia

View Live