Rudolfa Mocka 1/B, Bratislava +421902939340 info@utai.sk

Augmented Reality

Augmented reality (AR)  je interaktívny spôsob prezentácie, vzdelávania a zábavy.  Ide o nový uhol pohľadu na prostredie doplnené o virtuálny obsah. AR prinášame vo forme aplikácie kompatibilnej s rôznymi smart zariadeniami a operačnými systémami.

Pojem “ virtuálna realita “ bol vytvorený v roku 1989 Jaronom Lanierom, ktorý tiež vytvoril prvý komerčný podnik aplikujúci virtuálny svet do reálneho. Už roky sme vystavení použitiu technológií AR: vizualizácie používané na hlásenie televíznych novín a počasia boli prvými aplikáciami AR v televízii. 30% účastníkov mobilných sietí, ktorí majú dátové tarify na vyspelých trhoch, bude v roku 2014 používať AR aspoň raz týždenne. (zdroj: Ypulse, a youth market research). Viac ako 2,5 miliardy mobilných AR aplikácií má byť stiahnutých ročne do roku 2017, pričom najväčšiu časť z toho tvoria hry.

Do systému augumented reality dokážeme aplikovať tieto digitálne elementy:
  • video
  • 3D model
  • interaktívne ovládanie
  • prepojenie so sociálnymi sieťami
  • fotografie
Výhody AR
  • neobmedzený kreatívny obsah
  • interaktivita
  • žiadna investícia do hardvéra
  • nevšedný zapamätateľný spôsob prezentácie
  • prístupnosť pre smart zariadenia s operačným systémom Android a iOS