Rudolfa Mocka 1/B, Bratislava +421902939340 info@utai.sk

  • Klient: Múzeum mesta Bratislavy
  • Zadanie: Akým spôsobom by sme mohli rozšíriť informácie k jednotlivým exponátom a oživiť samotnú prehliadku expozície?
  • Riešenie: Mobilnou aplikáciou pre návštevníkov, ktorí mobilom namieria na značku a zobrazí sa im zaujímavý obsah a informácia o exponáte či diele v podobe textu, modelov, fotografií z digitalizácie alebo videa.
  • Kategória: Augmented reality

View Live