Rudolfa Mocka 1/B, Bratislava +421902939340 info@utai.sk

  • Home
  • Portfolio
  • Videoprojekcia „1948“ Slovenské národné múzeum
  • Klient: SNM – Historické múzeum
  • Zadanie: Návrh videoprojekcie na východnú stenu Bratislavského hradu pri príležitosti otvorenia výstavy „Slovensko-česká výstava“
  • Riešenie: Tvroba a strih videa s kombináciou 2D animácie
  • Kategória: Animácia