Rudolfa Mocka 1/B, Bratislava +421902939340 info@utai.sk

  • Vlastný projekt
  • Zadanie: produkcia video leteckých záberov a prezentácia krás Slovenska
  • Kategória: video produkcia, letecké zábery

Pozrite si celé video s leteckými zábermi na krásy Slovenska