Rudolfa Mocka 1/B, Bratislava +421902939340 info@utai.sk

  • Klient: Múzeum Slovenského národného povstania
  • Pôvodným plánom bolo zriadenie dočasnej expozície v priestoroch múzea. Virtuálna výstava vznikla ako reakcia na obmedzenia, ktoré vznikli pri vypuknutí pandémie COVID-19. Výstavu sme teda preniesli do online sveta, s prístupom bez obmedzení. Výstava je chronologickým prehľadom udalostí týkajúcich sa 2. svetovej vojny, ktorá vrcholí detailnými informáciami o vojenských operáciách osloboditeľských armád. Výstava obsahuje mnoho interaktívnych prvkov, vrátane digitalizovaných predmetov. Posúďte sami:
  • www.oslobodenieslovenska.sk
  • Kategória: virtuálna výstava