Rudolfa Mocka 1/B, Bratislava +421902939340 info@utai.sk

  • Klient: J&T REAL ESTATE
  • Zadanie: Výroba contentu na atypický formát LED obrazovky umiestnenej fo foaye administratívnej budovy Tower 115
  • Riešenie: Navrhnutý obsah v kombinácii dynamickej animácie s viacerými grafickými prvkami (2D animácie, 3D animácie, panorámy …)
  • Kategória: animácia

View Live