Rudolfa Mocka 1/B, Bratislava +421902939340 info@utai.sk

Klient: Zemplínske múzeum v Michalovciach

Zadanie: realizácia prezentačných technológií s interaktívnymi prvkami a digitálnym obsahom

Riešenie: V spolupráci so SORTEC EUROPE sme realizovali obsahovú časť pre novú expozíciu etnografie Zemplína. V expozícii nájdete:

  • Video projekcie v expozíciách hrnčiarstva, pastierskeho umenia a rybárstva.
  • zdokumentované jedinečné záznamy zemplínskych ľudových spievaniek a zápisky k svadobným odpytovaniam a zvyklostiam v interaktívnej aplikácii na dotykovej obrazovke. V rámci tejto sekcie sa prehrávajú aj krátke hudobné ukážky.
  • dotykovú obrazovku s aplikáciou, kde sú zdokumentované tradičné vzory ľudových krojov Zemplína, maľby na keramike a detaily umenia pastierov.
  • Virtuálne zrkadlo, ktoré má okrem vzdelávacie charakteru aj zábavnú funkciu. Funkcionalita spočíva v nasnímaní postavy návštevníka, ktorý si vyberie virtuálny 3D model kroja, ten sa prispôsobí a „oblečie sa“ na postavu návštevníka v reálnom čase.

Realizácia: marec 2022

Pozrite si VIDEO: Zemplínske múzeum – SMART interaktívna expozícia