Rudolfa Mocka 1/B, Bratislava +421902939340 info@utai.sk

APP AR ROZLÍŠENÁ REALITA

STG APP 1P15

Rozšírená realita je nový uhol pohľadu na reálne prostredie doplnené o virtuálny obsah. Ten je viditeľný na displejoch smartfónov a tabletov. Prostredníctvom aplikácie v týchto zariadeniach sa znásobí výpovedná hodnota skúmaného objektu. Moderný a originálny spôsob prezentácie. Aplikácia vyvinutá na mieru pre klienta prostredníctvom markerov zobrazovanie rôzneho audio, video obsahu.

Špecifikácia

APLIKÁCIA:
KOMPATIBILITA:
OBSAH:

Parametrov

AR app – podľa požiadaviek klienta
Android, iOS
2D, 3D animácie, videá, spoty, statické obrázky texty, audio výstupy