Rudolfa Mocka 1/B, Bratislava +421902939340 info@utai.sk

INTERAKTÍVNE MULTITOUCH OBRAZOVKY

Dotykové interaktívne obrazovky so systémom multitouch – ovládanie viacerými užívateľmi v rovnakom čase naraz. Navrhneme vhodné modely obrazoviek a aplikáciu podľa vašich požiadaviek a možností. 

Špecifikácia:
LCD Multitouch screen 55"
Full HD rozlíšenie
Presné a rýchle vyhodnocovanie dotyku
Neobmedzený počet dotykových bodov
Gorila glass v matnom prevedení a prepracovaným dizajnom
Vývoj aplikácie na mieru
Tvorba obsahu na mieru – databázy, hry, videá, informácie, digitalizované scany exponátov a ďalšie
Možnosť prehrávania obsahu aj so zvukom
Variabilita skladby obrazoviek do akéhokoľvek tvaru
Variabilita dizajnu konštrukcie a brandingu

INTERACTIVE MULTITOUCH TABLE

Interactive touch screens with multitouch – control by multiple users at the same time. We will design suitable screen models and application according to your requirements and possibilities.

Specifications:
LCD Multitouch Screen 55 "
Full HD resolution
Accurate and fast touch evaluation
Unlimited number of touch points
Gorilla glass in matt finish and sophisticated design
Custom application development
Custom content creation – databases, games, videos, information, digitized scans of exhibits and more
Possibility to play content with audio
Screen composition variability to any shape
Design and branding design variability

Špecifikácia

VEĽKOSŤ OBRAZOVKY:
KOMPATIBILITA:
SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY
:

PARAMETROV

55"
Windows / Linux
v závislosti od požiadavky výkonu aplikácie a obsahu